Registračný formulár je zákazník povinný vyplniť kompletne z dôvodu bezproblémového uznania záručnej reklamácie. Nahlásenie opravy je možné aj telefonicky na telefón 02/4910 5851 v pracovných dňoch od 8:30 do 17:00.

Formulár slúži na náhlasenie opravy iba na veľkú bielu techniku (chladničky, mrazničky, práčky, atď.).

Po odoslaní formulára sa s Vami bezodkladne spojí autorizované servisné stredisko a dohodne postup riešenia objednávky servisu.

Výrobné čísla musí byť v nasledovnom tvare:
AMICA, ROMO - 14 číslic (nie EAN ten má 13 číslic) PRÍKLAD - 59060065272111
PHILCO, atď .....- 14-20 znakov (v prípade neidentifikovania výrobného čísla zadať 14 znakov)

Pokiaľ má zákazník potvrdenie o predĺženej záruke je povinný to doplniť v poznámke. Podmienky servisu 36+ (Záručné podmienky PHILCO)

Zákazník
Výrobok a porucha
Vaše osobné údaje spracujeme pretože je to nevyhnutné pre vybavenie reklamácie a realizáciu servisu priamo u Vás. Na základe nášho oprávneného záujmu si niektoré z nich uložíme na dobu nevyhnutnú pre prípad vznesenia akýchkoľvek právnych nárokov. Proti spracovaniu údajov môžete kedykoľvek podať námietku. Osobné údaje môžu byť poskytnuté externému servisnému technikovi, ktorý bude reklamáciu vybavovať.

Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov: Centrum pro ochranu osobních údajů s.r.o. IČO: 062 42 730 Sídlo: Dominikánské náměstí 656/2, Brno-město, 602 00 Brno, email: fastplus@coou.cz.

Viac informácií nájdete na www.fastplus.sk