Registračný formulár je zákazník povinný vyplniť kompletne z dôvodu bezproblémového uznania záručnej reklamácie. Nahlásenie opravy je možné aj telefonicky na telefón 02/4910 5851 v pracovných dňoch od 8:30 do 17:00.

Formulár slúži na náhlasenie opravy iba na veľkú bielu techniku (chladničky, mrazničky, práčky, atď.) a záhradnú techniku (benzínovú).

Po odoslaní formulára sa do 48 hodín (2 pracovných dní) s Vami spojí autorizované servisné stredisko a dohodne termín opravy a zvoz výrobku.

Pokiaľ má zákazník potvrdenie o predĺženej záruke je povinný to doplniť v poznámke.

Kontaktné údaje
  •  
  •  
Výrobok a porucha
Vaše osobné údaje spracujeme pretože je to nevyhnutné pre vybavenie reklamácie a realizáciu servisu priamo u Vás. Na základe nášho oprávneného záujmu si niektoré z nich uložíme na dobu nevyhnutnú pre prípad vznesenia akýchkoľvek právnych nárokov. Proti spracovaniu údajov môžete kedykoľvek podať námietku. Osobné údaje môžu byť poskytnuté externému servisnému technikovi, ktorý bude reklamáciu vybavovať.

Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov: Centrum pro ochranu osobních údajů, s.r.o., Lidická 710/57, 602 00 Brno, email: fastplus@coou.cz.

Viac informácií nájdete na www.fastplus.sk