Registračný formulár je zákazník povinný vyplniť kompletne z dôvodu bezproblémového uznania záručnej reklamácie. Nahlásenie opravy je možné aj telefonicky na telefón 02/4910 5851 v pracovných dňoch od 8:30 do 17:00.

Formulár slúži na náhlasenie opravy iba na veľkú bielu techniku (chladničky, mrazničky, práčky, atď.) a záhradnú techniku (benzínovú).

Po odoslaní formulára sa do 48 hodín (2 pracovných dní) s Vami spojí autorizované servisné stredisko a dohodne termín opravy a zvoz výrobku.

Výrobné čísla musí byť v nasledovnom tvare:
AMICA, ROMO - 14 číslic (nie EAN ten má 13 číslic) PRÍKLAD - 59060065272111
HAIER, PHILCO, FIELDMANN - 14-20 znakov (v prípade neidentifikovania výrobného čísla zadať 14 znakov)

Pokiaľ má zákazník potvrdenie o predĺženej záruke je povinný to doplniť v poznámke.

Kontaktné údaje
  •  
  •  
Výrobok a porucha
Spotrebiteľ si je vedomý, že v súlade s § 19-30 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov budú spracované jeho osobné údaje (meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo) na účely spojené so servisnou činnosťou ako aj údaje o spotrebiteľom realizovaných nákupoch tovaru (názov tovaru, typ tovaru, miesto nákupu, čas nákupu, výrobné číslo, popis poruchy) spoločnosťou FAST PLUS, spol. s r.o., so sídlom na Na pántoch 18, 831 06 Bratislava, IČO: 35712783, IČ DPH: SK2020227616, e-mail: oou@fastplus.sk a to na dobu, pokiaľ bude spoločnosť FAST PLUS spol. s r.o. vykonávať servisnú činnosť. Spotrebiteľ si je týmto vedomý svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zodpovedná osoba:
Centrum pro ochranu osobních údajů s.r.o.
IČ: 062 42 430
sídlo: Lidická 710/57, Veveří, 602 00 Brno
email: fastplus@coou.cz